Pierwsza relacja z mobilności

11 listopada 2018r. przyleciałam do Londynu, by rozpocząć dwutygodniowy kurs j. angielskiego w szkole Centre of English Studies, która mieści się w dzielnicy Wimbledon.
Pierwszy dzień pobytu przeznaczony był na podróż i zakwaterowanie w wyznaczonym miejscu (host family) oraz poznanie właścicielki domu. Ważną częścią – zaproponowaną przez panią Lenę – był spacer po najbliższej okolicy, z uwzględnieniem drogi do szkoły.
Zajęcia w Centre of English Studies rozpoczęłam 12 listopada od omówienia zasad obowiązujących z szkole oraz testu poziomującego, który został z mną następnie omówiony. Na podstawie wyników przydzielono mnie do grupy B1 (średniozaawansowanej).
W grupie jest 11 studentów – pochodzą z Korei Południowej, Tajlandii, Japonii oraz Turcji. Jestem więc jedyną Europejką w tym gronie. Przeważają młodzi ludzie, dlatego na zajęciach jest wesoło, panuje przyjazna atmosfera. To sprzyja uczeniu się i wzajemnemu  poznawaniu.
Zajęcia odbywają się w 2 półtoragodzinnych blokach i skupione są głównie na praktycznym posługiwaniu się językiem. Przeważa praca w parach.
Uczestniczę w intensywnym kursie, dlatego moje zajęcia w szkole zaczynają się o 9.30 a kończą o 16.30.
W pierwszych dniach pobytu udało mi się mimo to: pospacerować po centrum Londynu, przyjrzeć się zmianie wart przy Backingham Palace, zwiedzić imponującą National Gallery, wyciszyć się w St. James Park i zachwycić wieczorną panoramą miasta widzianą z London Eye.

                                                                                                                                                             Agnieszka Opalska