O projekcie

Mobilność Kadry

Budowanie szkoły przyszłości na językach teraźniejszości

Projekt „Budowanie szkoły przyszłości na językach teraźniejszości” jest realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale w okresie 01.07.2018 – 30.06.2020, przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Dofinansowanie wynosi 29 806,00 EUR.

               W ramach projektu 11 nauczycieli naszej szkoły weźmie udział w dwutygodniowych kursach językowych w zagranicznych szkołach. Kursy będą miały charakter metodyczny oraz ogólny. Kursy metodyczne przeznaczone są dla nauczycieli języka angielskiego i hiszpańskiego, zaś kursy ogólne – dla pozostałych nauczycieli oraz kadry kierowniczej. Kraje docelowe, w których dokształcą się nauczyciele to 4 państwa, w tym 7 różnych miast, mianowicie: Hiszpania – Malaga; Wielka Brytania – Brighton, Edynburg, Londyn; Irlandia – Galway; Malta – Valletta, St. Julians.

Realizacja projektu wpłynie na podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności językowych a także kompetencji osobistych, społecznych i organizacyjnych, w tym samodzielności, wiary we własne możliwości, przedsiębiorczości czy obycia w świecie. Uczestnicy zaznajomią się z najnowszymi technologiami i z życiem w innym kraju europejskim.

Projekt przyniesie także korzyści całej szkoły oraz jej kadry, która widzi potrzebę umiędzynarodowienia placówki, umożliwi nawiązanie nowych kontaktów oraz poprawienie jej wizerunku.

Udział w projekcie tak wielu nauczycieli wpłynie pozytywnie na środowisko uczniowskie. Wzrost aktywności kadry zapewni wszystkim uczniom możliwość brania udziału w projektach adekwatnych do ich zainteresowań. Sukcesywnie będzie zwiększać się poziom nauczania oparty na najnowszych trendach dydaktycznych.

Umiejętności uczestników zdobyte podczas kursów zostaną potwierdzone przez dokumenty uznawane w Europie min. dokument Europass Mobilność oraz certyfikaty szkół językowych, które z pewnością stanowić będą istotny punkt CV.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty kursu, podróż, kieszonkowe na pobyt za granicą pokryte zostaną z budżetu projektu.