Upowszechnianie – relacje uczestników

W dniu 21 listopada 2019 roku odbyło się kolejne robocze spotkanie uczestników programu Erasmus+ Budowanie szkoły przyszłości na językach teraźniejszości, który adresowany jest do nauczycieli naszej Szkoły.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń i wniosków po odbytych mobilnościach, które miały miejsce w 2018 i 2019 roku. Szczególną uwagę położono na ocenę kursów metodycznych (dla nauczycieli języka angielskiego i hiszpańskiego) i językowych (dla pozostałych uczestników) oraz na możliwości, które mógłby dać Szkole program CLIL (po mobilności związanej z tym programem). Omówione też zostały najciekawsze metody i techniki pracy stosowane przez prowadzących. Cenne dla podnoszenia kompetencji personalnych i językowych okazały się również zajęcia integrujące grupy wielonarodowe – były to np. kursy tańców, degustacje narodowych dań, seanse filmowe.

Wspomnienia z wyjazdów do Londynu, Brighton, Galway, Edynburga i Malagi oraz na Maltę, zilustrowane zostały prezentacjami zdjęć. Mogliśmy na nich zobaczyć uczestników i w teatrze angielskim – i na rowerowym szlaku w irlandzkim parku narodowym; wśród wybitnych dzieł sztuki zgromadzonych w angielskich muzeach – i nad Jeziorem Loch Ness, na maltańskiej plaży – i wśród tłumu uczestników parady religijnej w słonecznej Hiszpanii.

Zdjęcia okraszone zabawnymi anegdotami i ciekawostkami dowodzą, że dla wszystkich uczestników ważna była również aktywność kulturowa oraz turystyczna.

 

                                                                                                                                                    Agnieszka Opalska