Upowszechnianie projektu podczas święta szkoły

W ramach upowszechniania  projektu ” Budowanie szkoły przyszłości na językach teraźniejszości” podczas „Święta Szkoły”, obchodzonego tradycyjnie w listopadzie,  prezentowane były plakaty i postery wykonane przez nauczycieli – uczestników projektu. Galeria plakatów to podsumowanie wszystkich odbytych w ramach projektu mobilności. Zaprezentowano dyplomy i certyfikaty jakie otrzymali nasi nauczyciele po ukończeniu 2 tygodniowych kursów językowych i metodycznych  w zagranicznych szkołach językowych na terenie Wielkiej Brytanii, Irlandii, Malty i Hiszpanii.

Nie zabrakło zdjęć z zajęć językowych jak i z programu towarzyszącego kursom ( wycieczek, zajęć integracyjnych, zwiedzania atrakcji turystycznych i kulinarnych). Każdy z uczestników wykonał  plakat własnoręcznie, dowolnie dobierając jego treść, tak aby jak najlepiej przedstawić swoje wrażenia z pobytu.

Wystawę obejrzeli zaproszeni na uroczystość goście min. przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Krakowie oraz władz lokalnych, dyrektorzy i nauczyciele z zaprzyjaźnionych szkół, społeczni partnerzy szkoły. Tematykę i cel projektu przybliżyła oglądającym koordynatorka p. Bogumiła Niegolewska  i Dyrektor p. Karol Papisz.

W sali prezentowano również zdjęcia z drugiego projektu Erasmus+ realizowanego w naszej szkole skierowanego do młodzieży „Paszport do Europy” przygotowane przez koordynatorkę p. Joannę Jarzmik.

Galeria plakatów z mobilności kadry przygotowana przez jedną z uczestniczek projektu p. Agnieszkę Opalską jest czas dostępna dla każdego chętnego widza w sali nr 11.