Sprawozdanie z Londynu – sierpień 2018

Tower Bridge

Od 2018 roku w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale realizowany jest dwuletni program dla kadry nauczycielskiej „Budowanie szkoły przyszłości na językach teraźniejszości”, który wspiera Erasmus+.

Pierwsza mobilność – kurs  metodyczny „Currenttrends – theory and practice in English Language Teaching” został zorganizowany i przeprowadzony przez International House w Londynie. W dniach 20.08.2018 do 31.08.2018 wraz z lektorami z całego świata brała w nim udział nauczycielka języka angielskiego, p.Joanna Jarzmik.

Zarówno tematyka, jak i przeprowadzenie kursu zasługują na najwyższą ocenę. Niezwykle cenne były również popołudniowe zajęcia integracyjne i wycieczki fakultatywne, które rozwijały nasze umiejętności językowe oraz umożliwiły nam poznanie brytyjskiej kultury, tradycji i historii, nawiązanie międzynarodowych kontaktów oraz wymianę doświadczeń. Również zakwaterowanie w londyńskiej rodzinie umożliwiło poznanie tamtejszych zwyczajów.

Szkolenie miało formę praktycznych warsztatów, a praca odbywała się głównie w grupach i parach z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, tablicy interaktywnej i innych materiałów audiowizualnych.

Tematyka kursu– ze względu na jego charakter metodyczny – była następująca: metody aktywizujące i integracyjne; rozwijanie wszystkich sprawności językowych; nauczanie gramatyki, słownictwa i wymowy; stosowanie materiałów autentycznych; błędy i ich poprawianie; nauczanie w szkole średniej; system edukacyjny w Wielkiej Brytanii; środki dydaktyczne online, budowanie dialogów; style i preferencje uczenia się; obserwacja lekcji prowadzonej przez native speakera; samodzielne prowadzenie lekcji.

Osiągnięte cele i wpływ kursu na mój rozwój osobisto-zawodowy oraz szkołę i środowisko lokalne są znaczące. Wiem, że dzięki uczestnictwu w tym projekcie
(a szczególnie odświeżeniu moich zainteresowania w dziedzinie, której nauczam)unikam pułapki, w którą łatwo można wpaść – rutyny! Wpływ na to mają chociażby te aspekty, które związane są z moim rozwojem metodycznym, jak chociażby zachęcenie mnie do zapoznawania się w szerszym zakresie z najnowszymi badaniami z zakresu nauczania, czy zwiększenie mojej wiedzy nt. nowych metod oceny oraz uznawania kompetencji i kwalifikacji zdobytych w ramach edukacji szkolnej i edukacji nieformalnej. Efekty szkolenia w postaci wiedzy i umiejętności wykorzystuję też na co dzień jako nauczyciel języka angielskiego w szkole średniej. Są to np. stosowanie nowych metod nauczania, szersze wykorzystanie TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnej), czy zwiększenie umiejętności w zakresie organizacji i kierowania zespołem. Dzięki temu, że sama uczestniczyłam w swoistej „nauce”, lepiej motywuję uczniów do wytężonej pracy. Szkolenie w znaczący sposób zachęciło mnie do udziału w innych programach Erasmus+, czego efektem jest fakt, iż w bieżącym roku szkolnym zostałam koordynatorką nowego projektu dla młodzieży. Umiejętności nawiązywania kontaktów i współdziałania w środowisku międzynarodowym przedłożą się na efektywniejszą współpracę mojej placówki ze szkołami partnerskimi w Niemczech oraz Izraelu, z którymi współpracujemy od lat. Cieszę się, że mój udział w tym projekcie stał się impulsem dla moich uczniów i kolegów do udziału w podobnych mobilnościach oraz pomógł mi zwiększyć wymiar europejski w pracy mojej Szkoły.