Upowszechnianie

Upowszechnianie – relacje uczestników

W dniu 21 listopada 2019 roku odbyło się kolejne robocze spotkanie uczestników programu Erasmus+ Budowanie szkoły przyszłości na językach teraźniejszości, który adresowany jest do nauczycieli naszej Szkoły. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i wniosków po odbytych mobilnościach, które miały miejsce w 2018 i 2019 roku. Szczególną uwagę położono na ocenę kursów metodycznych (dla nauczycieli języka …

Upowszechnianie projektu podczas święta szkoły

W ramach upowszechniania  projektu ” Budowanie szkoły przyszłości na językach teraźniejszości” podczas „Święta Szkoły”, obchodzonego tradycyjnie w listopadzie,  prezentowane były plakaty i postery wykonane przez nauczycieli – uczestników projektu. Galeria plakatów to podsumowanie wszystkich odbytych w ramach projektu mobilności. Zaprezentowano dyplomy i certyfikaty jakie otrzymali nasi nauczyciele po ukończeniu 2 tygodniowych kursów językowych i metodycznych  …

Lekcja otwarta z języka hiszpańskiego

W pierwszym tygodniu listopada w ramach upowszechniania projektu Erasmus+ Budowanie szkoły przyszłości na językach teraźniejszości 2018-1-1PL01-KA101-047540 odbyła się lekcja otwarta z języka hiszpańskiego. We wtorek (6.11) uczniowie z grupy 3ab brali udział w zajęciach utrwalających opartych na grze edukacyjnej Pepa. Pomysł na grę i lekcję inspirowany był udziałem nauczycielki języka hiszpańksiego w ZSiPO, pani Eweliny …

Kawiarenka

Zastanawiasz się nad wyjazdem na Erasmusa? Przyjdź do nas na kawę i porozmawiaj. ? A może zupełnie wprost przeciwnie,  uważasz, że w ogóle nie jest to dla ciebie? Przyjdź i przekonaj się jak bardzo się mylisz. Będziesz mógł/-a porozmawiać z uczestnikami praktyk zawodowych we Włoszech ,, Staże zagraniczne – droga do kariery” oraz uczestnikami projektów „Paszport do Europy” i „Wykorzystanie …