Galway Cultural Institute. Część II

Główny celem mojego pobytu w Irlandii była nauka  języka angielskiego, którą zapewnił mi dwutygodniowy kurs w Galway Cultural Institute w dniach 8-19 lipca. Oczywiście nie był to jedyny cel. Równie ważne było dla mnie poznawanie ludzi z niemalże całego świata, a także historii, zwyczajów i kultury irlandzkiej. Do szkoły dojeżdżałem autobusem, który codziennie zapewniała szkoła. Słowo „szkoła” stosuję tu dla uproszczenia, ponieważ sam budynek, jego lokalizacja, rozkład sal, wyposażenie, sposób funkcjonowania i wszystko to co moglibyśmy nazwać infrastrukturą szkolną, w żaden sposób nie przypomina tradycyjnej szkoły. Początkowo w grupie miałem trzech Arabów z Arabii Saudyjskiej i jednego Hiszpana. W drugim tygodniu dołączył do nas Salwadorczyk, kolejny Hiszpan i Hiszpanka, Brazylijka i Szwajcarka. Było zabawnie i panowała przyjazna atmosfera co sprzyjało szybszemu uczeniu się i poznawaniu ludzi.